För dig som handladdar så kan vi nu erbjuda försäljning av hylsor. Vi kommer att skilja på hylsor från inskjutningsbanan och älgbanan. Under våren och försommaren så är det mest hylsor från skjutningarna med jägarexamensträningen och då är det skjutet med Norma 6,5x55. När den ordinarie klubbskjutningen kommer igång i augusti förekommer det fler varianter av kalibrar. 

Vi tar 25 kr/kg och det är vad vi får i skrotvärde på mässingen.

Om du är intresserad av att köpa så hör av dig till info@sportskyttar.se