Styrelsen 2018

Ordförande/FB/hemsidan
Daniel Göök
Tfn: 0768-88 70 09
E-post: info(a)jaktcentrum.com​

Vice ordförande/ledamot
Erika Nyström
Tfn: 0702-75 15 64
E-post: erika.nystrom(a)mail.com

Sekreterare/pressansvarig
Christer Svensson
Tfn: 0706-23 18 20
E-post: christer.svensson(a)aimsport.se

Kassör
Anton Göransson
Tfn: 0768-24 51 01
E-post: antongoransson(a)hotmail.com
Fakturor ställs direkt till:
Ulricehamns Sportskyttar
c/o Anton Göransson

Timmele 295
523 90 Ulricehamn


Ledamot
Jonas Johansson
Tfn: 0708-97 74 98
E-post: jonas.johansson(a)mail.com

Suppleanter
Lisa Andersson
Tfn: 0702-34 65 12
E-post: bondabo(a)hotmail.com

Per Millqvist
Tfn: 0703-15 34 32 
E-post: per.millqvist(a)hotmail.com 

Daniel Göök, ordförande/FB/hemsidan
Christer Svensson, Sekreterare/Pressansvarig
Anton Göransson, Kassör
Anton Göransson, Kassör
Erika Nyström, Vice ordförande/ledamot
Jonas Johansson, Ledamot
Lisa Andersson, Suppleant
Lisa Andersson, Suppleant
Per Millqvist, Suppleant
Per Millqvist, Suppleant