Styrelsen 2017

Ordförande/media/hemsidan
Daniel Göök
Tfn: 0768-88 70 09
E-post: info(a)jaktcentrum.com​

Vice ordförande och ledamot
Erika Nyström
Tfn: 0702-75 15 64
E-post: erika.nystrom(a)mail.com

Sekreterare
Christer Svensson
Tfn: 0706-23 18 20
E-post: christer.svensson(a)aimsport.se

Kassör
Anton Göransson
Tfn: 0768-24 51 01
E-post: antongoransson(a)hotmail.com
Fakturor ställs direkt till:
Ulricehamns Sportskyttar
c/o Anton Göransson

Timmele 295
523 90 Ulricehamn


Ledamot
Jonas Johansson

Suppleanter
Lisa Andersson
Tfn: 0702-34 65 12
E-post: bondabo(a)hotmail.com

Lars "Laban" Carlson
Tfn: 0733-14 24 44
E-post: carlson.dalum(a)telia.com

Daniel Göök, ordförande/media/hemsidan
Christer Svensson, Sekreterare
Anton Göransson, Kassör
Anton Göransson, Kassör
Jonas Johansson, Ledamot
Erika Nyström, Vice ordförande och ledamot
Lisa Andersson, Suppleant
Lisa Andersson, Suppleant
Lars "Laban" Carlson, Suppleant