Är du intresserad av att boka någon av
skjutbanorna för jaktlaget, företaget eller kompisgänget?

Kontakta oss via formuläret på fliken "Kontakt" eller skicka ett mail till info(a)sportskyttar.se.

Vi får i år en utökad sponsring från Ulricehamns Sparbank. Den dubblas från 2.000 kr till 4.000 kr. Tack!

Aktuellt just nu

Årsmötet är genomfört.

Följande val till styrelsen gjordes:

Val av ordförande för 1 år
Beslut:  Niklas Arabäck

Val av kassör för 1 år (Avgående: Marko Barkström)
Beslut: Omval av Marko Barkström

Val av 2 ordinarie ledamöter för 2 år (Avgående: Per Andersson och Stefan Blomqvist)
Beslut: Nyval av Lennart Bohlin och nyval av Robin Einarsson


Val av en 1 suppleant för 2 år (Avgående: Per Millqvist)
Beslut: Omval av Per Millqvist

(Sittande ytterligare 1 år: Anton Göransson/Jonas Johansson, valda för 2 år vid förra årsmötet)

Kommentar: Vice ordf och sekreterare väljs inom styrelsen efter årsmötet.
-------------------------------------------------------
 

OBSERVERA!

På inskjutningsbanan får det inte skjutas på några andra mål än
INSKJUTNINGSTAVLOR SOM SITTER PÅ DEN ANVISADE SKIVAN!


Man får inte sätta upp några plåtmål, burkar, dunkar eller annan bråte att skjuta på! Man får inte heller sätta upp tavlor på kortare avstånd då kulfånget inte är godkänt för det. Det är en inskjutningsbana för 80 m, varken mer eller mindre. Detta har vi inte haft så mycket problem med tidigare men det har blivit mer och mer den senare tiden och det utgör flera risker för omgivningen som vi absolut inte vill ha.

Detta MÅSTE följas annars tvingas vi stänga ner banan och det kommer drabba alla som nyttjar den. Det är helt ok att ta med egna tavlor att sätta upp, annars finns det i plastbacken på banan.
Om du inte är medlem men ändå vill bidra till klubben för att du nyttjar inskjutnings-banan så får du gärna swisha oss ett valfritt belopp.
Klubbens swishnummer är 123 616 1004. Märk inbetalningen med "Inskjutningsbanan".

VI HAR ÄVEN INFÖRT TOTALT SKJUTFÖRBUD PÅ HAGELBANAN NÄR BOMMEN ÖVER VÄGEN DÄR ÄR NEDFÄLLD!

Styrelsen har tillsammans med bancheferna beslutat att om man vill skjuta på egen hand på hagelbanan så får man bara göra det när bommen är uppe och det finns en ansvarig skjutledare på plats. Skjutledaren beslutar i så fall om denne ger tillstånd till det och sätter de regler som krävs utifrån övrig aktivitet som pågår på banan. Om skjutledaren bedömer det som direkt olämpligt så blir det inget skytte på egen hand.

Vi kommer utöka bevakningen och tillsynen på hagelbanan och de som missbrukar detta kommer att stängas av ifrån klubben och varnas. Om det ändå upprepas så kommer en polisanmälan om intrång på privat område att upprättas.

G D P R

Vi följer Riksidrottsförbundets uppförandekod ang behandling av personuppgifter.
Läs mer här och hör av dig vid ev frågor.

Ingen kontantbetalning

Observera att det numera är endast kort-betalning som gäller på samtliga banor.