Är du intresserad av att boka någon av
skjutbanorna för jaktlaget, företaget eller kompisgänget?

Kontakta oss via formuläret på fliken "Kontakt" eller (om det gäller bokning av älgbanan) klicka här.

Aktuellt just nu

Vi från styrelsen vill tacka alla skjutledare, banchefer, provledare och medlemmar för ännu en fantastisk säsong. Vi kommer att summera allt och presentera det på årsmötet som kommer hållas måndagen den 16:e mars kl 18:30 i klubbstugan. 

Nu har vi inga mer schemalagda aktiviteter innan vi drar igång till våren igen.

Klubbmästerskapet på älgbanan.

1:a Ulrik Vinje
2:a Fredrik Pettersson
3:a Per Millqvist

1:a junior Marcus Davidsson

OBSERVERA!

Det får det inte skjutas på några andra mål än

INSKJUTNINGSTAVLOR SOM SITTER PÅ DEN ANVISADE SKIVAN 

vid inskjutningsbanan. Man får inte sätta upp några plåtmål, burkar, dunkar eller annan bråte att skjuta på! Man får inte heller sätta upp tavlor på kortare avstånd då kulfånget inte är godkänt för det. Det är en inskjutningsbana för 80 m, varken mer eller mindre. Detta har vi inte haft så mycket problem med tidigare men det har blivit mer och mer den senare tiden och det utgör flera risker för omgivningen som vi absolut inte vill ha. Detta MÅSTE följas annars tvingas vi stänga ner banan och det kommer drabba alla som nyttjar den. Det är helt ok att ta med egna tavlor att sätta upp, annars finns det i plastbacken på banan.

Om man vill skjuta med hagelvapen på slamtavla så finns det på hagelbanan.

G D P R

Vi följer Riksidrottsförbundets uppförandekod ang behandling av personuppgifter.
Läs mer här och hör av dig vid ev frågor.

Ingen kontantbetalning

Observera att det numera är endast kort-betalning som gäller på samtliga banor. 

JÄGAREXAMEN

Ulricehamns Sportskyttar har auktoriserade provledare som är knutna till banan. Samtliga prov för att erhålla komplett jägarexamen kan avläggas vid våra olika banor. 

Teoretiskt prov

Praktiskt hagelgevärsprov 
- säker hagelgevärshantering
- avståndsbedömning
- lerduveskjutning
- skjutning mot markmål
Grundprov kulgevär
- säker kulgevärshantering
- precisionsskjutning
Högviltprov kulgevär
- skjutning mot stillastående och löpande älgfigur med klass 1

Här kan du läsa allt om vilka krav det är på varje moment, provavgifter etc.

Just nu är hela anläggningen stängd för provtagning men vi kommer lägga upp vårens datum när vi öppnar upp igen.
Provledargruppens samordnare är Lennart Bohlin och han nås på telefon
0706-64 96 36 eller lennart854(a)hotmail.com.

Han svarar på ev frågor kring provverksamheten, ej träningsmöjligheter.

OBSERVERA
Det är viktigt att du inför uppskjutningen har tränat ordentligt på samtliga praktiska moment, på bana och/eller privat. Träningen ska kunna intygas av den du har tränat med. 

Vi kräver att man kommer väl förberedd till provtillfället och kan på ett säkert sätt hantera de olika vapentyper som proven innebär. Man ska absolut inte se provtillfället som en träningsmöjlighet.

Alla som ämnar avlägga prov ska fylla i nedanstående formulär alt skicka in pdf-blanketten i god tid till Lennart Bohlin på mailadress lennart854(a)hotmail.com.


  • Kryssa i att du är väl förtrogen med kraven för varje provdel samt hur många skott du har skjutit.
  • Namn
  • Telefonnummer