Styrelsen 2021

Ordförande
Niklas Arabäck

Kassör
Marko Barkström
Tfn: 0761-16 73 17
E-post: marko.barkstrom(a)bb.se 
Fakturor ställs direkt till:
Ulricehamns Sportskyttar
c/o Marko Barkström
Tåmarksgatan 12K
523 38 Ulricehamn


Ledamot/Sekreterare
Jonas Johansson
Tfn: 0708-97 74 98
E-post: jonas.johansson(a)mail.com

Ledamot
Per Andersson

Suppleant/FB/hemsidan/press
Anton Göransson
Tfn: 0768-24 51 01
E-post: antongoransson(a)hotmail.com

Suppleant
Per Millqvist
Tfn: 0703-15 34 32 
E-post: per.millqvist(a)hotmail.com 

Suppleant
Stefan Blomqvist

Anton Göransson, Suppleant
Anton Göransson, Suppleant
Jonas Johansson, Ledamot
Per Millqvist, Suppleant
Per Millqvist, Suppleant