Styrelsen 2020

Ordförande/FB/hemsidan/press
Daniel Göök
Tfn: 0708-42 36 07
E-post: info(a)jaktcentrum.com​

Vice ordförande/ledamot
Erika Nyström
Tfn: 0724-02 64 60
E-post: erika.nystrom(a)mail.com

Sekreterare
Lisa Andersson
Tfn: 0702-34 65 12
E-post: bondabo(a)hotmail.com

Kassör
Marko Barkström
Tfn: 0761-16 73 17
E-post: marko.barkstrom(a)bb.se 
Fakturor ställs direkt till:
Ulricehamns Sportskyttar
c/o Marko Barkström
Tåmarksgatan 12K
523 38 Ulricehamn


Ledamot
Jonas Johansson
Tfn: 0708-97 74 98
E-post: jonas.johansson(a)mail.com

Suppleanter
Anton Göransson
Tfn: 0768-24 51 01
E-post: antongoransson(a)hotmail.com

Per Millqvist
Tfn: 0703-15 34 32 
E-post: per.millqvist(a)hotmail.com 

Daniel Göök, ordförande/FB/hemsidan
Lisa Andersson, Sekreterare
Lisa Andersson, Sekreterare
Anton Göransson, Suppleant
Anton Göransson, Suppleant
Erika Nyström, Vice ordförande/ledamot
Jonas Johansson, Ledamot
Per Millqvist, Suppleant
Per Millqvist, Suppleant