Styrelsen 2023

Ordförande
Niklas Arabäck
Tfn: 0709-263709
E-post: niklas.araback@gmail.com

Kassör
Marko Barkström
Tfn: 0761-16 73 17
E-post: ekonomi@sportskyttar.se
Fakturor ställs direkt till:
Ulricehamns Sportskyttar
c/o Marko Barkström
Tåmarksgatan 12K
523 47 Ulricehamn

Ledamot/Sekreterare
Jonas Johansson
Tfn: 0708-97 74 98
E-post: jonas.johansson(a)mail.com

Ledamot
Lennart Bohlin
Tfn: 0706-649636
E-post: bohlinlennart56(a)gmail.com

Ledamot
Robin Einarsson
Tfn: 0702-991799

Suppliant
Erik Jansson
Tfn: 
E-post: 

Suppliant
Magnus Hansson
Tfn: 
E-post: 

Suppliant
Bengt Bogren
Tfn: 
E-post: