Styrelsen 2022

Ordförande
Niklas Arabäck
Tfn: 0709-263709
E-post: niklas.araback@gmail.com

Kassör
Marko Barkström
Tfn: 0761-16 73 17
E-post: marko.barkstrom(a)bb.se 
Fakturor ställs direkt till:
Ulricehamns Sportskyttar
c/o Marko Barkström
Tåmarksgatan 12K
523 38 Ulricehamn


Ledamot/Sekreterare
Jonas Johansson
Tfn: 0708-97 74 98
E-post: jonas.johansson(a)mail.com

Ledamot
Lennart Bohlin
Tfn: 0706-649636
E-post: bohlinlennart56(a)gmail.com

Ledamot
Robin Einarsson
Tfn: 0702-991799

Suppleant/FB/hemsidan/press
Anton Göransson
Tfn: 0768-24 51 01
E-post: antongoransson(a)hotmail.com

Suppleant
Per Millqvist
Tfn: 0703-15 34 32 
E-post: per.millqvist(a)hotmail.com