Uppförandekoden är föremål för löpande översyn för att säkerställa att beskrivningarna av gällande lagstiftning är korrekta och att uppförandekoden möter gällande lagkrav samt medlemmarnas krav avseende personuppgiftsbehandling.

Riksidrottsförbundet är ansvarig för att uppdatera uppförandekoden vid behov, inklusive att koordinera godkännandeprocessen
med Datainspektionen.

Datum för senaste uppdateringen, 14 februari 2018.
 

Riksidrottsförbundet (”RF”) är paraplyorganisation inom den svenska idrottsrörelsen. Idrottsrörelsen består av drygt 3 miljoner medlemmar i ca 20 000 idrottsföreningar som i sin tur är medlemmar i ett eller flera av 71 nationella specialidrottsförbund. Respektive specialidrottsförbund är medlem i RF och idrottsrörelsens studieförbund SISU Idrottsutbildarna.

För att stödja, utbilda och organisera idrottsrörelsens verksamhet finns även regionala distriktsidrottsförbund, distriktsstudieförbund och
specialidrottsdistriktsidrottsförbund. Dessutom finns på nationell nivå Sveriges Olympiska Kommitté.
Organisationerna under RF betecknas nedan gemensamt som Medlemmarna.

Enligt artikel 40 i EU:s dataskyddsförordning (dataskyddsförordningen) får organisationer som företräder kategorier av personuppgiftsansvariga
eller personuppgiftsbiträden utarbeta uppförandekoder i syfte att specificera hur dataskyddsförordningen ska tillämpas inom en viss bransch.
RF ser antagandet och godkännandet av en uppförandekod som en möjlighet att specificera hur Medlemmarna ska tillämpa dataskyddsförordningens
bestämmelser i praktiken.

Mot bakgrund av ovan har denna uppförandekod upprättats.
Läs mer genom att klicka på bilden nedan eller klicka på nedanstående länk för att ladda ner hela informationsfoldern på pdf.