År 2022 är medlemspriset 200 kr för juniorer
(tom 21 år) och 300 kr för seniorer (över 21 år).

Priser för icke-medlemmar inom parentes nedan.

Priser 2022

Lerduvebanan
Ammunition kal 12, per serie 60 kr (80 kr)
Lerduvor, per serie 40 kr (60 kr)

Banhyra på hagelbanan
Medlemmar: 500 kr/2 tim + kostnad för lerduvor. Villkoret är att man klarar sig själv med egna vapen, har fått instruktioner och kan öppna och stänga anläggningen, städar upp och fyller på allt. Man måste ta med egen ammunition. Inga egna kastare är tillåtna.

Företag, möhippor, svensexor och övriga privatpersoner: 3.000 kr inklusive instruktör och ev lån av vapen + övriga kostnader. Föreningen är inte momspliktig.
Observera att vid förbokad tid så skjuter alla deltagare till medlemspris.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Älgbanan

Numera delar vi på ammunitionsavgift och markeringsavgift. All ammunition som köps på banan måste skjutas upp vid köptillfället. Vi har inte tillstånd att sälja ammunition som inte omgående 
används på våra anläggningar. 

Kaliber       Medlemspris        Icke medlem
6,5x55        8 kr/st                12 kr/st
30-06          8 kr/st                12 kr/st
.308            8 kr/st                12 kr/st

Markeringsavgift  
12 kr/serie för medlemmar
20 kr/serie för icke medlemmar
(Skjutledare som är engagerade i föreningens verksamhet betalar ingen markeringsavgift)

Banhyra på älgbanan
700 kr/lag/2 tim + markeringsavgift + ev ammunition. Ev lån av vapen ingår.
Samma priser som under ordinarie klubbskjutningar gäller. DVS du måste vara medlem för att få bättre priser.
Max 2 tim/lag så fler lag kan samsas. Lag på fler än 20 personer kan boka 2 pass i rad.

Det är infört kortbetalning på
samtliga skjutbanor.

Observera att du INTE
kan betala med kontanter.