Priser 2023

Medlemsavgift
200 kr för juniorer (tom 21 år)
300 kr för seniorer (över 21 år)

Hagelbanan
 
                                  Medlem        Icke medlem
Ammunition kal 12        75 kr/serie   100 kr/serie
Lerduvor                       40 kr/serie    60 kr/serie

Banhyra på hagelbanan
Medlemmar: 500 kr/2 tim + kostnad för lerduvor. Villkoret är att man klarar sig själv med egna vapen, har fått instruktioner och kan öppna och stänga anläggningen, städar upp och fyller på allt. Man måste ta med egen ammunition. Inga egna kastare är tillåtna.

Företag, möhippor, svensexor och övriga privatpersoner: 3.000 kr inklusive instruktör och ev lån av vapen + övriga kostnader. Föreningen är inte momspliktig.
Observera att vid förbokad tid så skjuter alla deltagare till medlemspris.

Älgbanan

Kaliber                  Medlemspris        Icke medlem
6,5x55                  10 kr/st                15 kr/st
30-06                    10 kr/st                15 kr/st
.308                      10 kr/st                15 kr/st

All ammunition som köps på banan måste skjutas upp vid köptillfället.
Vi har inte tillstånd att sälja ammunition som inte omgående används på våra anläggningar. 


Markeringsavgift  Medlemspris        Icke medlem
                            12 kr/serie            20 kr/serie

(Skjutledare som är engagerade i föreningens verksamhet betalar ingen markeringsavgift)

Banhyra på älgbanan
700 kr/lag/2 tim + markeringsavgift + ev ammunition. Ev lån av vapen ingår.
Samma priser som under ordinarie klubbskjutningar gäller.
DVS du måste vara medlem för att få bättre priser.
Max 2 tim/lag så fler lag kan samsas. Lag på fler än 20 personer kan boka 2 pass i rad.

Det är infört kortbetalning på
samtliga skjutbanor.

Observera att du INTE
kan betala med kontanter.