JÄGAREXAMEN

Ulricehamns Sportskyttar har auktoriserade provledare som är knutna till banan. Samtliga prov för att erhålla komplett jägarexamen kan avläggas vid våra olika banor. 

Teoretiskt prov

Praktiskt hagelgevärsprov 
- säker hagelgevärshantering
- avståndsbedömning
- lerduveskjutning
- skjutning mot markmål
Grundprov kulgevär
- säker kulgevärshantering
- precisionsskjutning
Högviltprov kulgevär
- skjutning mot stillastående och löpande älgfigur med klass 1

Här kan du läsa allt om vilka krav det är på varje moment, provavgifter etc.

Under våren kommer följande provtillfällen att erbjudas:

  • Uppskjutning 6:e juni, samtliga moment
    Inskrivning i klubbstugan på hagelbanan kl 09:00

OBS! Föranmäl dig till provledargruppens samordnare Lennart Bohlin.
Han nås på telefon 0706-64 96 36 eller lennart854(a)hotmail.com.

Han svarar även på ev frågor kring provverksamheten, ej träningsmöjligheter.

OBSERVERA
Det är viktigt att du inför uppskjutningen har tränat ordentligt på samtliga praktiska moment, på bana och/eller privat. Träningen ska kunna intygas av den du har tränat med. 

Vi kräver att man kommer väl förberedd till provtillfället och kan på ett säkert sätt hantera de olika vapentyper som proven innebär. Man ska absolut inte se provtillfället som en träningsmöjlighet.

Alla som ämnar avlägga prov ska fylla i nedanstående formulär alt skicka in pdf-blanketten i god tid till Lennart Bohlin på mailadress lennart854(a)hotmail.com.

Vi kommer arrangera en skyttekurs för dig som vill bli klar med de praktiska momenten för jägarexamen. Vi utgår ifrån studiematerialet Jaktskyttets ABC och uppskjutningen är planerad att ske lördagen den 6/6.
Läs mer i pdf:en nedan.


  • Kryssa i att du är väl förtrogen med kraven för varje provdel samt hur många skott du har skjutit.
  • Namn
  • Telefonnummer