JÄGAREXAMEN

Uppskjutning Jägarexamen
21/7 08:00 - 12:00 Hagel
21/7 13:00 - 18:00 Kula
 

Ulricehamns Sportskyttar har auktoriserade provledare som är knutna till banan. Samtliga prov för att erhålla komplett jägarexamen kan avläggas vid våra olika banor. 

Teoretiskt prov

Praktiskt hagelgevärsprov 
- säker hagelgevärshantering
- avståndsbedömning
- lerduveskjutning
- skjutning mot markmål
Grundprov kulgevär
- säker kulgevärshantering
- precisionsskjutning
Högviltprov kulgevär
- skjutning mot stillastående och löpande älgfigur med klass 1

Här kan du läsa allt om vilka krav det är på varje moment, provavgifter etc.

Provledargruppens samordnare är Lennart Bohlin.
Han nås på telefon 0706-64 96 36 eller bohlinlennart56(a)gmail.com.
Han svarar även på ev frågor kring provverksamheten, ej träningsmöjligheter.

OBSERVERA
Det är viktigt att du inför uppskjutningen har tränat ordentligt på samtliga praktiska moment, på bana och/eller privat. Träningen ska kunna intygas av den du har tränat med. 

Vi kräver att man kommer väl förberedd till provtillfället och kan på ett säkert sätt hantera de olika vapentyper som proven innebär. Man ska absolut inte se provtillfället som en träningsmöjlighet.

Alla som ämnar avlägga prov ska fylla i nedanstående formulär.

Praktiskt hagelgevärsprov 
- säker hagelgevärshantering
- avståndsbedömning
- lerduveskjutning
- skjutning mot markmål
Grundprov kulgevär
- säker kulgevärshantering
- precisionsskjutning
Högviltprov kulgevär
- skjutning mot stillastående och löpande älgfigur med klass 1

För bokning av plats fyll i nedan uppgifter i meddelande rutan längst ner skriver ni vilket av dessa datum som passar..
21/7 09:00 - 12:00 Hagel
21/7 12:00 - 18:00 Kula

Vi kontaktar er när ni är inbokade

  • Kryssa i att du är väl förtrogen med kraven för varje provdel samt hur många skott du har skjutit.
  • Namn
  • Telefonnummer

Vi samarbetar med Studiefrämjandet Göteborg och Sjuhärad och arrangerar årligen jägarexamenskurser i Ulricehamn.