Tänk framförallt alltid på säkerheten!

Alla vapen skall bäras brutna eller öppna för övriga skyttars trevnad.

På kulbanorna, speciellt inskjutningsbanan, är det förbjudet att skjuta på mål som inte sitter direkt framför vallen. Tyvärr slarvas det med det, och det finns risk att vi måste stänga inskjutningsbanan om det inte blir en bättring. På den punkten måste alla hjälpas åt att ta ansvar. 
Skjut inte med hagelskott och slug på inskjutningstavlan. Det finns slamtavla och en ställning för gråpapp på hagelbanan.

På hagelbanan är det förbjudet att använda grövre hagel än 2,75mm. (US6). Träning får endast ske med stålhagel. Undantaget är markmål och slamtavla där hagel av hårda material som stål inte kan användas på grund av rikoschettrisk.

Skytte får endast ske mot anvisade mål.

​Observera att det inte är tillåtet att på eget initiativ ställa upp egna kastare eller liknande och skjuta ex lerduvor på någon av våra anläggningar.
Klubbens tillstånd och försäkringar gäller endast för klubbens ledarledda aktiviteter och med den utrustning och placering som har godkänts av Polisen enlig SäkB 2015.

Lägg tomhylsor i plasttunnorna eller korgarna.

Håll rent och snyggt och försök hjälpas åt med städningen.

Det finns vapen att låna för nybörjare. Det är bara att komma. Någon som är på plats kan alltid hjälpa till med lite grundläggande instruktioner och tips.

Vid varje skjutning finns det kaffe. Det går bra att titta förbi på en kopp och se hur det går till utan att känna sig tvungen att skjuta

Ingen skjutning efter klockan 21.00

Skjutförbud alla måndagar på alla banor.

Övriga säkerhetsregler finns uppsatta på banorna.

Vill du hjälpa till inom klubben? Vi behöver folk till både stort och smått.
Hör av dig genom fliken "kontakt".