Tänk framförallt alltid på säkerheten!

Alla vapen skall bäras brutna eller öppna för övriga skyttars trevnad.

På kulbanorna, speciellt inskjutningsbanan, är det förbjudet att skjuta på mål som inte sitter direkt framför vallen. Tyvärr slarvas det med det, och det finns risk att vi måste stänga inskjutningsbanan om det inte blir en bättring. På den punkten måste alla hjälpas åt att ta ansvar. 
Skjut inte med hagelskott och slug på inskjutningstavlan. Det finns slamtavla och en ställning för gråpapp på hagelbanan.

På hagelbanan är det förbjudet att använda grövre hagel än 2,75mm. (US6). Träning får endast ske med stålhagel. Undantaget är markmål och slamtavla där hagel av hårda material som stål inte kan användas på grund av rikoschettrisk.

Skytte får endast ske mot anvisade mål.

​Observera att det inte är tillåtet att på eget initiativ ställa upp egna kastare eller liknande och skjuta ex lerduvor på någon av våra anläggningar.
Klubbens tillstånd och försäkringar gäller endast för klubbens ledarledda aktiviteter och med den utrustning och placering som har godkänts av Polisen enlig SäkB 2015.

Lägg tomhylsor i plasttunnorna eller korgarna.

Håll rent och snyggt och försök hjälpas åt med städningen.

Det finns vapen att låna för nybörjare. Det är bara att komma. Någon som är på plats kan alltid hjälpa till med lite grundläggande instruktioner och tips.

Vid varje skjutning finns det kaffe. Det går bra att titta förbi på en kopp och se hur det går till utan att känna sig tvungen att skjuta

Ingen skjutning efter klockan 21.00

Skjutförbud alla måndagar på alla banor.

Övriga säkerhetsregler finns uppsatta på banorna.

Vill du hjälpa till inom klubben? Vi behöver folk till både stort och smått.
Hör av dig genom fliken "kontakt".

Kameraövervakning

Då vi den senaste tiden tyvärr har uppmärksammat oönskade besök med bla både stöld och olovligt nyttjande på våra anläggningar som följd så kommer vi inom kort att påbörja en kameraövervakning av samtliga våra anläggningar.

Vi kommer att övervaka inskjutningsbanan, hagelbana och älgbanan med totalt 5-6 kameror som triggas på rörelse under hela dygnet. Vi kommer att ta både bilder och filmer på de som rör sig inom kamerornas upptagningsområde och registreringsnummer på fordon kommer att vara möjliga att avläsa. Det kommer att sättas upp ett 10-tal skyltar med information om att kameraövervakning pågår samt vilka som står bakom det. Det insamlade materialet är Ulricehamns Sportskyttars egendom och kommer i första hand inte att lämnas vidare till tredje part eller land. Vid överträdelse av våra regler och/ eller stöld och skadegörelse kommer polisanmälan omedelbart att upprättas. Bild- och ljudupptagning kan då komma att användas i samband med Polisens utredning.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud är:
- Tfn 0708-423607, info@sportskyttar.se

Ändamålet med kamerabevakningen är:
- Förebygga skadegörelse, stöld och intrång på våra anläggningar.

Den rättsliga grund (vilken lag, regel eller avtal) företaget stöder sig på är:
- Kamerabevakningslagen (2018:1200)

Uppgifterna kommer att lagras under:
- Max 1 månad

De rättigheter de registrerade har, som till exempel rätt att kräva att uppgifter raderas är:
- Kontakta föreningens dataskyddsombud om du vill se din lagrade information eller vill få din information raderad.

De registrerade kan klaga hos Datainspektionen, om de anser att föreningen bryter mot lagar, regler eller avtal.
- Se Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se för mer information.