Vi har en grupp medlemmar som är ute och tävlar för klubben denna säsong och här kommer vi att samla information om den verksamheten.

Styrelsen hade nyligen möte där man beslutade vilka regler som ska gälla för de som vill tävlingsskjuta för klubben. En tävlingsgrupp har bildats och sammankallande för den är Henrik Brunander. Styrelsen kommer ha ett möte med gruppen om ca en månad för att utvärdera upplägget och här nedan ser du vad som beslutades.

Tränings och tävlingsverksamhet

  • Deltagare på tävlingsträningsskytte ska vara medlem i klubben, ha skyttekort och tävlingslicens samt vara allmänt aktiv i klubben, delta vid en majoritet av klubbskjutningarna och där vara behjälplig som ”instruktör” vid behov. Även medlemmar som har ambitionen att tävla i framtiden kan ingå i gruppen.
  • Tävlingsträning får endast ske då minst två skyttekorts- och tävlinglicensinnehavare tillsammans öppnar och stänger banan. En av dessa ska vara ”rutinerad” skjutledare=skjutledare under minst ett år. Vid all skjutning gäller att kastare ska vara fyllda efter passet.
  • Träningstillfällen schemaläggs typiskt till onsdagar 18-20 och lördagar 10-12 om inte annan verksamhet är inbokad i klubbens kalender som ligger utlagd på hemsidan. Viss frihet kring justering av dessa tider är tillåten.
  • Vilket skytte som tränas bestäms gemensamt av deltagarna vid respektive skjutning.
  • Vid träning så gäller att egen ammunition medtages samt att all betalning sker via Swish. Redovisning sker i separat pärm som förvaras i klubbstugan.
  • Regler för tävlingssektionen läggs ut på hemsidan. Henrik Brunander är sammankallande och kontaktas av personer som önskar börja träna/tävla. Tfn: 0705-73 46 60, e-post: brunander2010@live.se
  • Vi skapar en Facebook-grupp där tävlingsskyttarna kan ”synka” resor, träningar etc.
  • Klubben betalar startavgift i Svenskt Mästerskap. Övriga tävlingar bekostas av deltagaren själv. Klubben betalar startavgifter för juniorer. Tävlingar som ersätts är sanktionerade tävlingar av Svenska Skyttesportförbundet och Svenska Jägareförbundet.
  • Vi återkommer med profileringskrav vid tävlingar.
  • Vi återkommer med hur vi hanterar älgbanan.